dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

DPM server–jak zajistit shodu s Exchange knihovnami po redmondsku

Připravuji si podklady pro upgrade DPM 2010 na DPM 2012 a našel jsem náhodou odstavec, který mi tak trochu vyrazil dech. Jde o to, jak zajistit shodu souborů eseutil.exe a ese.dll mezi používaným Exchange serverem a DPM serverem. Takže jak na to jde Microsoft:

  1. nainstalujte na DPM server Exchange Server 2007 či 2010 management tools
  2. aplikujte všechny Exchange updates, které jsou na Exchange serveru
  3. v podadresáři \bin instalačního adresáře DPM serveru spusťte v Command Prompt toto:
    fsutil hardlink create “c:\program files\microsoft\dpm\bin\eseutil.exe” “c:\program files\microsoft\exchange\bin\eseutil.exe”

To je docela “robustní” řešení že? Smile

Otravná hláška “You must close all dialog boxes”

Pakliže spravujete pomocí GUI (založeného na MMC) produkty typu Exchange 2007, Exchange 2010, DPM, VMM a napadla vás geniální myšlenka, že v rámci pravidelného patchování dáte na počítač, z něhož uvedené produkty spravujete (tedy klidně i z toho samého serveru), novou verzi Internet Exploreru 9, tak jste se možná také potkali s otravnou hláškou “You must close all dialog boxes before you can close…” při pokusu o zavření management konzole. Více...

DPM 2010 a problém při zálohování Hyper-V virtuálu na CSV clusteru

V novém roce plný elánu po prodělané nemoci jsem se pustil do dlouhodobých restů. Jedním z nich byly chyby v DPM 2010 serveru. Těch se objevilo hned několik, jednou z nich bylo opětovná deserializace záloh virtuálních mašin na CSV clusteru, předpokládám, že to způsobila instalace posledního DPM rollup hotfixu. Takže si holt do dokumentace píšeme poznámku, že po každém patchování DPM serveru je potřeba pro jistotu kontrolovat nastavení klíče HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\2.0\Configuration\MaxAllowedParallelBackups\Microsoft Hyper-V, které musí obsahovat číslo 1 a nikoliv standardní 3. Další typ chyby, který se projevoval pouze u dvou virtuálních serverů, byl ještě záludnější. Ukázalo se nakonec, že problém je v kolizi Master Boot Record signatur disků. Více...

Reinstalace DPM2010 a problémy se starou DPMDB

Už několik dní si rvu vlasy nad DPM2010. Původní server obsahoval W2008R2, na němž běžela nejprve Beta verze DPM2010, posléze upgradovaná na RC a pak na RTM. Známou chybou je, že takto získaná finální instalace trpí na expiraci jak MS SQL Mgmt. studia, tak expiraci samotného SQL serveru. Nakonec jsem se naštval, odinstaloval vše, co zavánělo DPM2010 a SQL2008 a začal z čisté vody. Původní DMPDB databázi jsem si zazálohoval.

Vše proběhlo ok, prošel jsem si jednotlivými kroky obnovy DPM serveru, ručně spouštěné vytváření replik či recovery points funguje parádně, ale zaboha se nechtějí vytvářet repliky a recovery points pomocí časovače. V eventlogu se objevovala v době, kdy mělo dojít k vytvoření repliky nebo recovery pointu, takováto chybová hláška: Více...

DPM 2010 Disaster Recovery Issues–to je neštěstí

V nápovědě k DPM 2010 v sekci Troubleshooting Disaster Recovery Issues je taková drobná zmínka o problému, se kterým si musel každý český (a nejen on) správce rvát vlasy.

Issue: BMR and System State backups inaccessible

Possible cause: If your computer’s localization settings are set to Czech, then the period (.) that DPM adds at the end of directory name where the backups are stored maybe the issue.

Resolution: Rename the directory without the period (.) at the end. Více...