Instalace choco

S koncem podpory Internet Exploreru i na Windows Serverech, s povinným přechodem na TLS 1.2 je složitější na čistou instalaci W2012R2 nainstalovat chocolatey. Díky TLS 1.2 se také zvedají minimální požadavky, konkrétně na .NET Framework 4.5 a PowerShell v3. To, co dříve bylo záležitostí jedné řádky ať…

Powershell 7 instalace a upgrade

Nejdříve stručná rekapltulace. Powershell od nejnižších verzí až po verzi 5.1 by se nyní měl správně nazývat Windows Powershell, jeho posledním zástupcem je právě verze 5.1 a nová už nebude. Vše založené na .NET Framework, který se sám již zapouzdřil v poslední verzi 4.8 a novější už…

Úplné vypnutí IPv6 pomocí PowerShellu

No, v PowerShellu, ono to nedělá nic jiného než založení potřebného záznamu v registrech, následovaný rebootem stroje, ale proč ne. # Disable IPv6 $regPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" New-ItemProperty -Path $regPath -Name "DisabledComponents" -Value "0xFFFFFFFF" -PropertyType "DWORD" | Out-Null Restart-Computer -ComputerName $env:computername -Force Varianta, spoléhající na funkční WinRM, umožňující…

PowerShell náhrada NETSH INTERFACE

Další věc, kterou se musím naučit nově: C:\>netsh netsh>interface In future versions of Windows, Microsoft might remove the Netsh functionality for TCP/IP. Microsoft recommends that you transition to Windows PowerShell if you currently use netsh to configure and manage TCP/IP. Type Get-Command -Module NetTCPIP at the…

Windows Server 2012–instalační možnosti

Zatímco ve Windows Serveru 2008 R2 byly k dispozici pouze volby Core a Full GUI, mezi kterými bylo nutné volit jedině a pouze při instalaci OSE, ve Windows Serveru 2012 jsou již volby tři – Core, Minimal Server Interface a Full GUI. Navíc je možné mezi těmito volbami libovolně přecházet  kdykoliv.…