Powershell 7 instalace a upgrade

Nejdříve stručná rekapltulace. Powershell od nejnižších verzí až po verzi 5.1 by se nyní měl správně nazývat Windows Powershell, jeho posledním zástupcem je právě verze 5.1 a nová už nebude. Vše založené na .NET Framework, který se sám již zapouzdřil v poslední verzi 4.8 a novější už nebude. Všechny verze Powershellu nahrazovaly tu předchozí. Zjistit se dá pomocí příkazu
$PSVersionTable.PSVersion

Powershell od verze 6 je však již jiný. Instaluje se v režimu side-by-side, instaluje se do jiného adresáře, je založen na .NET Core a je dostupný pro řadu platforem, pro které je dostupný i .NET Core - vyjma Windows jde o OS X a různé Linuxy. V následujícím mi půjde primárně o Windows.

Instalovat je možné stažením .MSI z GitHubu - https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/latest. Z příkazové řádky by to šlo takto:

msiexec.exe /package PowerShell-7.1.2-win-x64.msi /quiet ADD_EXPLORER_CONTEXT_MENU_OPENPOWERSHELL=1 ENABLE_PSREMOTING=1 REGISTER_MANIFEST=1

Pokud má člověk nainstalovaný .NET Core SDK, lze Powershell nainstalovat takto:

dotnet tool install --global PowerShell

Instalaci a zároveň i update lze provést také přímo z Powershellu, případně Windows Powershellu takto:

iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI"

Lze použít ještě přepínač -Quiet, který umlčí MSI installer na absolutně nezbytný výstup. Výslednou verzi jde opět zkontrolovat pomocí

$PSVersionTable.PSVersion

Nicméně je již třeba kontrolovat, jaké okno je spuštěné - zdali Windows Powershell nebo Powershell - viz side-by-side instalace zmíněná výše.

Zobrazit komentáře