Instalace choco

S koncem podpory Internet Exploreru i na Windows Serverech, s povinným přechodem na TLS 1.2 je složitější na čistou instalaci W2012R2 nainstalovat chocolatey. Díky TLS 1.2 se také zvedají minimální požadavky, konkrétně na .NET Framework 4.5 a PowerShell v3.

To, co dříve bylo záležitostí jedné řádky ať už v cmd.exe nebo v PowerShellu,

iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

je nyní třeba volat složitěji a již jen z PowerShellu.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072;
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

Ale pak už to šlape parádně.

Zobrazit komentáře