AD a čas poslední změny hesla

Řešil jsem záhadný problém s nefunkční VPN a dostal jsem se tak daleko, že jsem potřeboval vědět, kdy si uživatel naposledy změnil heslo. Jelikož je to poměrně košatá Powershell konstrukce, kterou si člověk nemá šanci pamatovat, šup sem s ní.

Nejdříve varianta s výpisem všech uživatelů a uložením do CSV souboru, který lze snadno naimportovat do Excelu, řadit, třídit:

# vypis vsech uzivatelu
Get-ADUser -filter * -properties PwdLastSet | sort Name | ft Name, @{Name='PwdLastSet';Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.PwdLastSet)}} | export-csv -path c:\temp\pwdlastset.csv

A nyní varianta s výpisem jednoho hledaného uživatele, přičemž znám jeho pre-win2000 login neboli SamAccountName:

# vypis jednoho uzivatele dle SamAccountName
Get-ADUser -filter {(SamAccountName -eq "shortloginname")} -properties PwdLastSet | sort Name | ft Name, @{Name='PwdLastSet';Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.PwdLastSet)}}

A na závěr varianta pro jednoho uživatele s hledáním podle jména a příjmení:

# vypis jednoho uzivatele dle GivenName a Surname
Get-ADUser -filter {(GivenName -eq "Jméno") -And (Surname -eq "Příjmení")} -properties PwdLastSet | sort Name | ft Name, @{Name='PwdLastSet';Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.PwdLastSet)}}
Zobrazit komentáře