Manuální sloučení Hyper-V VHD a AVHD souboru

Může nastat situace, kdy vám zůstane parent VHD soubor a diferenciální AVHD soubor, třeba při vytváření testovacích a vývojových prostředí odvozených od produkčního. V jiném článku jsem popisoval, kdy dojde k automatickému sloučení AVHD a VHD souboru. To ale platí v případě, kdy je virtuální server funkční. Jak ale postupovat, když mám jen tyto dva soubory a chci na úplně jiném stroji rozjet kopii virtuálního stroje?

Naštěstí se na Internetu najde fakt všechno, takže i řešení na uvedený problém. Tento článek popisuje detailně celý postup, zmíněn je i případ, kdy bylo vytvořeno vícero snapshotů. Postup je psán pro Hyper-V Manager.

Pro správu virtuálních strojů používáme System Centre Virtual Machine Manager 2008 R2. Zjistil jsem, že manuální merge těchto souborů pomocí VMM prostě neudělám. Jelikož jsou všechny Hyper-V stroje začleněny do několika clusterových farem, zvolil jsem nakonec toto řešení:

  1. překopírovat VHD a AVHD soubor manuálně z VMM Library na jeden vybraný Hyper-V server do dočasného úložiště, které není součástí Cluster Shared Volume
  2. přejmenovat AVHD koncovku souboru na VHD
  3. pustit Hyper-V Manager, připojit se k vybranému Hyper-V serveru
  4. pro manuální sloučení není ani zapotřebí zakládat nějaký dočasný virtuál, stačí v pravém sloupci Actions zvolit Edit Disk…
  5. vyhledám diferenciální disk s přejmenovanou koncovkou (původně AVHD)
  6. zvolím Merge, následně ponechám volbu To the parent virtual hard disk
  7. po dokončení přesunu manuálně VHD soubor zpět do VMM Library
  8. z VMM vytvořím běžným způsobem nový virtuální server s již existujícím (sloučeným) VHD souborem
Zobrazit komentáře