Změna expirovaného hesla pomocí OWA

Tohle je novinka v Exchange 2010 SP1 a Exchange 2007 SP3. Pokud se na Exchange serveru přidá jeden klíč do registrů, změní se chování OWA a uživatel, jemuž již expirovalo heslo, nebude odmítnut, ale bude donucen si své heslo ihned změnit.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA, vytvořit DWORD ChangeExpiredPasswordEnabled a naplnit hodnotou 1.

Poté IISRESET a hotovo.

owa_change_expired_pwd.reg (396,00 bytes)

Zobrazit komentáře