JBOCS architecture

Musím se přiznat, že nesnážím slovo Cloud. Nová móda, melou o tom všichni a přiohýbají tomu naprosto vše. Přepisují se kvůli němu knížky, obsah zůstává stejný, jen slovo Cloud je tam nově…

Dnes mne rozesmál článek zmiňující, že hybridní cloudy znamenají plný úvazek pro integrační specialisty. Objevila se tam definice JBOCS architecture – cože to je? Just a Bunch Of Cloud Services Smile

Že je ovšem cloud v kurzu a Microsoft má třeba z Google panickou hrůzu, dokládá jen tak mimochodem tento článek, který se primárně zaměřuje na něco jiného. Určitě však stojí za přečtení!

Zobrazit komentáře