Kvalifikované certifikáty z jiných států EU

Nedá mi to, tohle si musím uložit. Některá rozhodnutí Evropské unie jsou, vzhledem ke znalosti praktického nasazení technologií a know-how obsluhujícího perzonálu, těžko pochopitelná. Jedním takovým je uznatelnost kvalifikovaných certifikátů vydaných v jiných členských státek EU příslušnými národními orgány veřejné moci.

“Dne 16. 10. 2009 bylo přijato rozhodnutí Komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dne 28. 12. 2009.  Tímto dnem nastala povinnost uznávat kvalifikované certifikáty vydané poskytovateli certifikačních služeb usazenými v jiných státech EU i pro orgány veřejné moci.

Pro usnadnění ověřování certifikátů z jiných členských států nechalo Ministerstvo vnitra připravit webovou aplikaci, která po nahrání souboru s certifikátem vyhodnotí na základě informací publikovaných v TSL jednotlivých členských států, zda byl tento certifikát vydán jako kvalifikovaný. Aplikace je volně dostupná na adrese http://tsl.gov.cz/certiq/.”

Už vidím, jak se s některým z českých úředníků hádám po použití kvalifikovaného certifikátu jiného státu, že je mi jedno, že se mu certifikát jeví jako nedůvěryhodný (neboť úředník věří pouze třem kvalifikovaným autoritám v ČR) a ať si kouká naimportovat veřejný klíč mnou používané zahraniční kvalifikované certifikační autority.

Zobrazit komentáře