DPM server–jak zajistit shodu s Exchange knihovnami po redmondsku

Připravuji si podklady pro upgrade DPM 2010 na DPM 2012 a našel jsem náhodou odstavec, který mi tak trochu vyrazil dech. Jde o to, jak zajistit shodu souborů eseutil.exe a ese.dll mezi používaným Exchange serverem a DPM serverem. Takže jak na to jde Microsoft:

  1. nainstalujte na DPM server Exchange Server 2007 či 2010 management tools
  2. aplikujte všechny Exchange updates, které jsou na Exchange serveru
  3. v podadresáři \bin instalačního adresáře DPM serveru spusťte v Command Prompt toto:
    fsutil hardlink create “c:\program files\microsoft\dpm\bin\eseutil.exe” “c:\program files\microsoft\exchange\bin\eseutil.exe”

To je docela “robustní” řešení že? Smile

Zobrazit komentáře