Jak v Exchange Serveru 2010 smazat mailbox a zachovat účet uživatele?

Když přes GUI zadám Remove, případně v PowerShellu Remove-Mailbox, odstraní se kromě mailboxu i AD účet uživatele. Jak na to ale v případě, že chci (třeba po nepovedeném importu PST souboru) smazat pouze mailbox, ale účet zachovat?

Správný postup je několikakrokový. Nejdříve začnu v GUI příkazem Disable, případně v PowerShellu příkazem Disable-Mailbox nazev_mailboxu.

Ve druhém kroku si pak zjistím konkrétní objekt mailboxu a ve třetím jej smažu.

$Mailbox = Get-MailboxStatistics –Server “Exchange_Server” | Where {($_.DisconnectDate –ne $null) –and ($_.DisplayName –eq “nazev_mailboxu”)}

Remove-Mailbox –Database $Mailbox.Database –StoreMailboxIdentity $Mailbox.MailboxGuid

Když bych chtěl použít GUI, narazím na problém, že smazané/odpojené mailboxy se v GUI pod “Disconnected Mailbox” zobrazít teprve po provedení online údržby. Pokud bych tedy chtěl odpojený mailbox skutečně smazat nebo třeba připojit jinému uživateli, musím si provedení údržby vynutit sám.

Get-MailboxDatabase | Where {$_Server –eq “Exchange_Server”} | Clean-MailboxDatabase

Zobrazit komentáře