Jak smazat Veřejné složky na Exchange Serveru 2007

Chci vyrušit poslední Exchange Server 2007 v Exchange organizaci. Vše přesunuto na Exchange 2010. Na Exchange 2007 serveru otevřu Exchange Management Console, najdu příslušnou databázi veřejných složek, pravé tlačítko a Remove. Kuk, Error.

exchange_delPF

Veřejné složky byly dotčeny Exchange Serverem 2010 a nyní jsou blokované před smazáním. Obdobná hláška se objeví i při pokusu o smazání z Exchange Management Shellu na Exchange Serveru 2007.

Správným řešením je vlézt na Exchange Server 2010, spustit Exchange Management Shell a v něm zadat:

Remove-PublicFolderDatabase –Identity “OLDSERVER\Second Storage Group\Public Folder Database”

A výsledek ja takovýto:

[PS] C:\Windows\system32>Remove-PublicFolderDatabase -Identity "BRAK\Second Storage Group\Public Folder Database"

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Removing public folder database "BRAK\Second Storage Group\Public Folder Database".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [?] Help (default is "Y"): y
WARNING: The specified database has been removed. You must remove the database file located in D:\Exchange Server\Mailbox\Second Storage Group\Public Folder Database.edb from your computer manually if it exists. Specified database: Public Folder Database
[PS] C:\Windows\system32>

Vrátím se zpět na starý Exchange 2007 Server do Exchange Management Console, vpravo zvolím Refresh a databáze veřejných složek je opravdu fuč.

exchange_delPF2

Zobrazit komentáře