Odsun veřejných složek na Exchange 2007/2010

Pokud chci zrušit první Exchange server v doméně, musím kromě jiného zabezpečit komplet přesunutí veřejných složek na jiný Exchange server. Osvědčil se mi způsob nejprve zapojit do replikací databázi veřejných složek na novém Exchange serveru.

cd “\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts”
.\AddReplicaToPFRecursive.ps1 –Server OLDSERVER –TopPublicFolder \ –ServerToAdd NEWSERVER

Po nějaké době (záleží na objemu, někdy minuty, někdy hodiny, někdy dny) je dobré zkontrolovat obsah veřejných složek na starém i novém serveru.

Get-PublicFolder \ –recurse | ft Name, Replicas
Get-PublicFolder \NON_IPM_SUBTREE –recurse | ft Name, Replicas

Před zrušením starého Exchange serveru lze spustit

cd “\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts”
.\MoveAllReplicas.ps1 –Server OLDSERVER –NewServer NEWSERVER

To, že je již vše přesunuto (moved), poznám podle výstupu z tohoto příkazu:

Get-PublicFolderStatistics –Server OLDSERVER

Zde ale může nastat krapet zádrhel. Čekáte hodiny, ok. Dny? Divné. Proč se ty složky nepřesouvají?

[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts>get-publicfolderstatistics -server OLDSERVER

Name                                     ItemCount               LastAccessTime
----                                     ---------               --------------
exchangeV1                               401                  6.5.2010 21:00:03
schema-root                              0                    6.5.2010 21:00:03

Problém je v jiném nastavení Exchange Serveru, které říká, že se mají smazané položky po určitou dobu držet a/nebo že se nemají mazat vůbec, dokud nejsou zazálohovány. Takže když se na starém Exchange serveru, který je zralý na odpis, již nezálohuje, bude se na dokončení přesunu čekat donekonečna.

exchange_movePF

Spustil jsem tedy zálohu a pak spustil poslední PowerShell příkaz znovu. Teď už je vše ok, ve veřejné složce není nic.

[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts>get-publicfolderstatistics -server OLDSERVER
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts>

Nyní veřejná složka starého serveru neobsahuje žádnou repliku, takže lze celou databázi smazat a pokračovat v odstraňování prvně nainstalovaného Exchange Serveru.

Zobrazit komentáře