Odstranění Exchange Serveru 2010

Odstranění Exchange Serveru 2010 probíhá velmi podobně jako u Exchange Serveru 2007. Zasekl jsem se však na odinstalaci role Mailbox, kdy jsem dostal chybové hlášení, že mailbox databáze obsahuje schránky. Já však všechny uživatelské schránky přesunul. Co se to děje?

Napověděl až příkaz

Get-Mailbox –Database ‘Mailbox Database 0055769964’ –Arbitration

Ten totiž zobrazí i normálně skryté servisní mailboxy, jež jsou použity pro řízení workflow. Sice jsem na tomto Exchange serveru nic takového vědomě nikdy neprováděl, ale budiž. U jiného zdroje jsem dohledal, že se údajně používají i u Exchange Control Panel, což je novinka verze 2010 a vysvětlovalo by to i tuto novotu.

Dál už je to jednoduché. Jen pozor na nový příkaz, neboť Move-Mailbox z Exchange 2007 již neexistuje (jojo, ať žije kompatibilita). S výhodou mohu použít přepínač WhatIf:

Get-Mailbox –Database ‘Mailbox Database 0055769964’ –Arbitration | New-MoveRequest –TargetDatabase ‘Mailbox Database 1804066510’ –BatchName ‘OLDtoNEW’ –WhatIf

Status pak lze kontrolovat buď přes GUI nebo z Powershellu pomocí:

Get-MoveRequest

Ještě pořád ale není vyhráno, databázi nelze smazat. Nejprve se totiž musí smazat dokončené Move Request. Teprve pak lze dropnout mailbox databázi a spustit odinstalaci Mailbox role.

Zobrazit komentáře