Windows Server 2008 a vzdálený přístup na admin shares

Před nějakým časem jsem si na domácí stanici nainstaloval Windows Server 2008 Standard Edition, včetně podpory Hyper-V. Je to doma, tj. stanice není součástí žádné domény, ale je členem pracovní skupiny. Poté jsem chtěl přenést data z pracovního notebooku na tuto domácí stanici – ale zaboha jsem si nemohl přimapovat vzdálené administrátorské sdílení.

C:\>net use \\192.168.12.12\d$ /user:home\radek
Enter the password for 'home\radek' to connect to '192.168.12.12':
The password is invalid for
\\192.168.12.12\d$.

Enter the password for 'home\radek' to connect to '192.168.12.12':
System error 5 has occurred.

Access is denied.

Hláška je značně zavádějící, heslo bylo stoprocentně správně. Takže Google, kde jsem po chvíli našel speciální reg klíč, po jehož vytvoření bude možné k administrátorsky sdíleným diskům přistupovat vzdáleně stejným způsobem, jakým to fungovalo na WinXP a W2003.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

- zde vytvořit DWORD položku nazvanou LocalAccountTokenFilterPolicy a dát hodnotu 1

Pak už zbývalo pouze provést nový test:

C:\>net use \\192.168.12.12\d$ /user:home\radek
Enter the password for 'home\radek' to connect to '192.168.12.12':
The command completed successfully.

LocalAccountTokenFilterPolicy.reg (338,00 bytes)

Zobrazit komentáře