W2008R2 PDC AD – jak nastavit NTP

Až do současné verze Windows Serveru 2008 R2 jsem vždy na AD s PDC rolí nastavoval externí zdroj času následovně:

net time /setsntp:ntp.cesnet.cz
net stop w32time
net start w32time
net time /querysntp

Příkazy /setsntp a /querysntp však jsou ve W2008 R2 potlačeny a uživatel je odkázán na w32tm. Jaká je správná syntaxe?

w32tm /config /manualpeerlist:ntp.cesnet.cz,0x1 /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time
w32tm /query /peers
w32tm /query /status

Doplnění 18.10.2011:

Vskutku dlouho jsem bádal nad tím, co znamená ten přívěšek ",0x1" k doménovému jménu časového serveru. Až dneska jsem dohledal, že je to nutné v případě, kdy je žádoucí ovlivnit interval dotazů na časový server. Když by tam ",0x1" nebylo, tak se prostě parametr SpecialPollInterval nebude brát v potaz.

Požadovaný interval se nastaví zde - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval

Standardně je na W2008 R2 nastaven na hodnotu 900, tj. 15 minut. U Windows 2003 to byla hodnota 3600, tj. dotaz každou hodinu.

Doplnění 24.2.2021:

Potřeboval jsem rozjet zaseklý čas na primárním DC. Zaboha se nedařilo, dokud jsem nezavolal tento příkaz:

w32tm /resync /force


Zobrazit komentáře