Exchange 2010 – optimální velikost NTFS Allocation Unit Size

Z http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee832792.aspx vyplývá, že optimální velikost NTFS clusteru pro disky, na nichž jsou uloženy Exchange MDB a LOG soubory, je 64 KB.

ntfs_cluster_size

Je potřeba toto nastavení ručně volit nebo stačí ponechat Default? Odpověď dává MSKB článek s pěkně nízkým číslem 140365, který je ale pořád aktuální. Zajímá mne hlavně NTFS formát:

Velikost oddílu Standardní velikost clusteru
do 16 TB 4 KB
16 – 32 TB 8 KB
32 – 64 TB 16 KB
64 – 128 TB 32 KB
128 – 256 TB 64 KB
nad 256 TB není podporováno

Z uvedeného vyplývá, že je nezbytně nutné ručně nastavit požadovanou velikost.

Zobrazit komentáře