Upgrade distribučních listů v Exchange Serveru 2010

V krátké době jsem se dvakrát za sebou potkal s problémem distribučních listů – a pokaždé to bylo neprovedením jednoho z posledních kroků migrace. V jednom případě šlo o migraci z Exchange Serveru 2003 na 2010, ve druhém z verze 2007 na 2010. V obou případech bylo potřeba provést upgrade distribučních listů na verzi kompatibilní s novými možnostmi Exchange 2010.

Kontrolu lze provést tímto PS příkazem:

Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited | Format-Table Identity, ExchangeVersion, WhenCreated

Distribuční skupiny, které pochází z Exchange 2003, mají hodnotu ExchangeVersion nastavenu na 0.0 (6.5.6500.0). U skupin vzniklých na Exchange 2007 je to hodnota 0.1 (8.0.535.0). A konečně u skupin kompatibilních s Exchange 2010 je to 0.10 (14.0.100.0). V GUI je to patrné zašedlými volbami na záložce Membership Approval u konkrétní distribuční skupiny.

ex2010_upgrade_dl

Nápravu lze provést nejsnáze tímto příkazem (za podmínky, že skupiny již nechci nikdy administrovat staršími verzemi Exchange klientských nástrojů):

Get-DistributionGroup –ResultSize Unlimited | Set-DistributionGroup –ForceUpgrade

Zdroje:

Migrating DL’s to Exchange 2010
Upgrade distribution groups after moving from Exchange 2003 to 2010...

Zobrazit komentáře