Diagnostika AD

Po delší době jsem se musel vrtat v Active Directory Windows Serveru 2003, kde byly problémy s časem, virtualizací AD, neexistujícími AD řadiči, prázdnými AD sajtami. Tak si sem házím příkazy, které se mi hodily:

netdiag .exe /v >c:\temp\netdiag.log

dcdiag.exe /V /C /D /E >c:\temp\dcdiag.log

repadmin.exe /showrepl nazev_ad_serveru /verbose /all /intersite >c:\temp\repl.txt

dnslint /ad /s ip_adresa_ad_serveru /v

Problémů tam bylo požehnaně, největší špek ale spočíval u klientů – ve WXP s SP3, GPO a WMI filtry. O tom více v dalším příspěvku.

Zobrazit komentáře