Symbióza IIS 7 a Apache na jednom serveru

V článku o IIS6 a Apache jsem si poznamenal použití httpcfg.exe z Windows Serveru 2003 Support Tools. IIS se při spuštění natvrdo "zavěsí" na porty 80 a 443 všech IP adres přidělených danému stroji a to i přesto, že třeba žádnou z nich nemá ve Web či FTP bindings a dokonce i v případě kdy žádný web nemá zvoleno (All Unassigned). Výše popsané funguje zcela shodně v IIS 7. Jen nástroj je k tomu potřeba zvolit jiný.

Nejdříve zkontroluji, zdali již bindings nebyly dříve upravovány. Pokud je výstup následujícího příkazu prázdný, úpravy prováděny nebyly:

C:\>netsh http show iplisten
IP addresses present in the IP listen list:
-------------------------------------------

Nyní stopnu IIS i Apache.

net stop http /y
net stop apache2 (případně jiný název služby, pod kterou běží Apache)

A nyní si přidám IP adresu (či adresy), na kterých chci, aby IIS naslouchalo.

netsh http add iplisten ipaddress=x.x.x.x
netsh http show iplisten (pro kontrolu)

V httpd.conf u Apache se přesvědčit, že je tam fakt jiná IP adresa. Nyní mohu obě dvě služby spustit, nejprve IIS.

net start w3svc
net start apache2

Výsledkem je bezproblémové fungování obou web serverů na jedné fyzické mašině.

Zobrazit komentáře