IIS6 FTP Isolate Users

Při pokusu o přihlášení se objevuje tato chybová hláška:

530 User domain\user cannot log in, home directory inaccessible.
Login failed.

Problém je v tom, že izolace uživatelů využívá ještě jedné adresářové struktury (na rozdíl od IIS5) ve tvaru:

\\ftproot\LocalUser\%UserName%
\\ftproot\%DomainName%\%UserName%

Takže místo c:\inetpub\ftproot\user1\ je potřeba mít vytvořenou adresářovou strukturu c:\inetpub\ftproot\domain\user1\.

Zobrazit komentáře