SQL 2000/2005 - rychlé nastavení Execute práva u uložených procedur

Občas je potřeba nastavit práva na spouštění (EXECUTE) u vícero uložených procedur pro jednoho SQL uživatele. Proklikávat a kontrolovat je manuálně je zoufalý počin. Rychlejší je spustit si níže uvedený SQL příkaz, který připraví příslušné GRANTy:

SELECT 'grant EXECUTE on ' + QUOTENAME(ROUTINE_SCHEMA) + '.' +QUOTENAME(ROUTINE_NAME) + ' TO db_sp_executor' FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(ROUTINE_NAME),'IsMSShipped') = 0

db_sp_executor je název databázové role, které práva přiřazuji. Jednotliví oprávnění uživatelé jsou pak členy této role.

Zobrazit komentáře