Spuštění Remote assistance a Offer remote assistance z příkazové řádky

Před chvílí jsem potřeboval vyvolat Remote assistance (Vzdálenou pomoc) na Windows XP z příkazové řádky, neboť jsem nevěděl, v jakém stavu se nachází "protistrana". Odkaz ve Start menu údajně nebyl, stisknutí klávesy F1 také nepřinášelo kýžené ovoce.

Takže - Remote assistance se vyvolá takto:

%SystemRoot%\System32\rcimlby.exe -LaunchRA

Offer remote assistance se pak vyvolá následovně (jelikož je tato funkce využitelná pouze v podnikovém prostředí, je pro "rodinný" support k ničemu):

"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore" hcp://CN=Microsoft%20Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US/Remote%20Assistance/Escalation/Unsolicited/Unsolicitedrcui.htm

Zobrazit komentáře