Souborový antivirus a AD

Pokud je nezbytně nutné mít na AD serveru souborový antivirus, tak je zapotřebí:

  1. na x64 systému používat x64 antivirus
  2. definovat bezpodmínečně výjimky, na které nesmí antivirus sahat. Jelikož nastavování per file nebo dle koncovek je pruda, je nejmenším zlem nastavit adresářové výjimky:
    c:\windows\NTDS\
    c:\windows\SYSVOL\sysvol\
    c:\windows\system32\Dns\
Zobrazit komentáře