Připojení k administrátorským sdíleným diskům

K tomuto příspěvku mne vyprovokovala dnešní diskuze v konferenci win@list.vyvojar.cz, kterou tímto mimochodem doporučuji všem českým/slovenským administrátorům. Dotaz zněl: "potrebuji zjistit jak se da dostat k datum na WXP PRO SP2 pomoci sdilenych slozek ADMIN$, C$,... Jde to nejak?"

Vzpomínám si, že jsem se s tímto setkal poprvé někdy v roce 1998 u Windows NT 4.0 Serveru. A v podstatě se od té doby nic nezměnilo, čímž nikterak nenaznačuji, že je to dobře či špatně. Nápověda pro tento příkaz je dostupná pomocí net help use. Často užívaný tvar je mapování disku/sdíleného adresáře pod nějaké písmenko.

net use T: \\server\share /user:domain_or_computer\username password
net use W:
\\server\c$ /user:domain_or_computer\username password

Přepínač /user musím použít v případě, kdy moje stávající credentials nemají dostatečná práva na přístup k tomuto prostředku. Tento přepínač je vhodný v situaci, kdy potřebuji přistupovat z WORKGROUP počítače k doménovým prostředkům, případně z počítače, jenž je členem jedné domény, na počítač, který je v naprosto jiné doméně v jiném lese a mezi těmito doménami či lesy neexistuje žádný trust. Shodně je to použitelné i mezi dvěma stand-alone počítači, které jsou členy dvou různě pojmenovaných pracovních skupin (workgroup).

Je dobře známo, že $ na konci sdíleného adresáře znamená, že daný adresář nebude vidět při běžném brouzdání lokální sítí. Od Windows NT 4.0 je také běžné, že systém ve standardním nastavení automaticky vytváří tzv. administrátorská sdílení pevných disků ve tvaru C$, D$ atd. Pokud se tedy potřebuji podívat na obsah disku C:\ vzdáleného počítače (dostupného přes NetBios TCP/139 či lépe SMB=CIFS TCP/445), stačí, když si "připravím" půdu pro otevření okna příkazem

net use \\server\c$ /user:domain_or_computer\username password

a pak mohu v Exploreru zadat \\server\c$. Mým nejpoužívanějším programem "denní potřeby" je vedle Outlooku a Mirandy jednoznačně Total Commander. Byl jsem až do dneška zvyklý přistupovat k administrátorsky sdíleným diskům tak, že do příkazové řádky v Total Commanderu zadám

cd \\server\c$

U disku C:\ je to v pohodě, ten existuje u příčetného administrátora, který netrpí sadomasochistickými sklony vždycky, problémy ovšem nastávaly typicky u virtuálních serverů clusteru, kdy není v lidských silách si pamatovat, které písmenko je na kterém virtuálním počítači a co na tomto disku je. Metoda pokus-omyl je v tomto případě dost zdlouhavá. Proto mne velmi potěšilo, když jsem v jedné z odpovědí na původní dotaz našel, že v Total Commanderu je v menu Síť položka Zobrazit administrátorská sdílení.

Aby to zas nebylo úplně dokonalé, zvolení této položky je platné pouze pro aktuálně spuštěnou instanci Total Commanderu. Tzn. po spuštění nového TC se musí daná položka zvolit znovu. Zvláštní také je, že zatímco TC 6.55 zobrazoval pouze C$, případně další disky, u aktuálního TC 7.02a je vidět i ADMIN$ a IPC$. Obzvláště u posledně jmenovaného mi uniká smysl, k čemu tam je, praktické využití je nulové.

Zobrazit komentáře