Migrace seznamů adresátů a politik e-mail adres z Exchange 2003 do 2007

Je fakt, že LDAP notace pro definici výběru odpovídajících respondentů v seznamu adresátů (Address Lists) a politik e-mail adres (E-mail Address Policies) nebyla v Exchange 2003 nic moc. Zápis byl docela nepřehledný a pro běžného admina docela nepochopitelný. Předpokládám, že právě z těchto důvodů Microsoft ve verzi Exchange 2007 upustil od LDAP dotazů a nahradil je OPATH filtrem. Problémem je, že se nejen změnil samotný způsob zápisu, ale změnily se i názvy proměnných, a co je nejhorší, na některé LDAP proměnné se již nelze v OPATH dotazovat. A co čert nechtěl, samozřejmě jsme před lety v Custom LDAP filtru použili LDAP proměnnou “division”, která nemá příslušnou alternativu.

Pokud někdo v instalaci Exchange 2003 používal vlastní definice, určitě se zapotí nad jejich konverzí do nového formátu. Vhod pak přijdou následující odkazy:

Address List and AEP filter upgrades with Exchange Server 2007

Filterable Properties for the –RecipientFilter Parameter in Exchange 2007 SP1 and SP2

Windows PowerShell – Conditional Operators

LDAP to OPATH filter conversion script (PowerShell)

A nakonec si sem uvedu nejpoužívanější příkazy:

Set-AddressList EXT -RecipientFilter {((RecipientType -eq 'MailContact') -and (CustomAttribute1 -eq 'EXT'))} –force

new-AddressList –Name ‘EXT’ –IncludedRecipients ‘MailContacts’ –ConditionalCustomAttribute1 ‘EXT’ –Container ‘\Root Exchange’

Set-AddressList "Admins, Authors, Browsers Groups" -RecipientFilter {((Alias -ne $null) -and (ObjectClass -eq 'group') -and ((Name -like "*Admins*") -or (Name -like "*Authors*") -or (Name -like "*Browsers*")))}

“Prázdné” adresní listy, které slouží jen pro zpřehlednění struktury adresních listů v Outlooku lze zmigrovat snadno:

Set-AddressList “Z-Admins“ –RecipientFilter {} –ForceUpgrade

Zobrazit komentáře