Jak korektně odstranit poslední Exchange 2003 po migraci na Exchange 2007

Požadovaný postup není zcela snadný, takže se určitě bude hodit detailně rozebraný průvodce s nasnímanými obrazovkami. Dostal mne krok “Move Public Folder Hierarchy”, kdy pomocí drag-n-drop přesouvám Public Folders v Exchange System Manageru (Exchange 2003) z First Administrative Group (E2003) do Exchange Administrative Group (E2007). To bych fakt z hlavy nedal.

Removing The Last Exchange 2003 Server From Exchange 2007

Méně čitelný návod od Microsoftu je zde. Úplně na konci tohoto návodu jsou dva kroky, které jsem v jiných postupech nenašel.

Remove-ADPermission "dc=<domain>,dc=<tld>" -user "<domain>\Exchange Enterprise Servers" -AccessRights WriteDACL -InheritedObjectType Group

Posledním krokem je odstranění již nepotřebných skupin Exchange Domain Servers a Exchange Enterprise Servers.

Zobrazit komentáře