Jak získat neveřejný Microsoft hotfix?

Vždycky si někam poznamenám postup, který jsem absolvoval, ale když potřebuju nový patch, zaboha si nemůžu vzpomenout, kam jsem to uložil. Tak znovu a do blogu. Donedávna byly dva způsoby - s telefonem a bez telefonu. Bohužel ten bez telefonu zrovna teď nefunguje :(

Telefon

Zavolat v pracovních dnech od 8:00 do 20:00 na 841 300 300. Ozve se "plechová huba", stiskne se volba 3 (partner společnosti Microsoft), následně volba 1 (technická podpora na obecné úrovni nebo pro MSDN předplatitele). Poté je nutné vyčkat na živý administrativní kontakt, který se vyptá na požadované KB, zkontroluje telefonní spojení a e-mail, následně se na dvě minuty odmlčí, mezitím vyhotoví troubleticket pro technika, poté se znovu ozve, nadiktuje mi SRQ číslo a pak mne na technika přímo přepojí.

Technik se zeptá na SRQ, ještě jednou zkontroluje zadané údaje, ověří důvod, proč hotfix chci, zkontroluje, zdali mi jej může poskytnout či ne a vyčká na lince, dokud mi nepříjde e-mail, v němž bude odkaz na zazipovaný zaheslovaný hotfix a hlavně heslo k němu.

E-mail

Druhou variantou, kterou bylo ještě donedávna možné používat 24/7, bylo vyplnění webového formuláře na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=6294451. Po přesměrování se člověk dostal na http://support.microsoft.com/gp/CUHotFix_LandingPage_Request, kde zvolil angličtinu a na stránce Contact Us: Hotfix Request Web Submission Form zvolil zemi, číslo KB, produkt a verzi, platformu, jazyk a hlavně svůj e-mail. Vyplněný formulář odeslal, na serveru se vyhotovil ten samý SRQ troubleticket, který dělá v telefonické variantě administrativní kontakt. Následně bych měl dostat stejný e-mail, který byl popsán výše.

Bohužel dle sdělení technika dochází v Microsoftu k menším reorganizacím a vypadá to, že služba objednávání hotfixů přes e-mail/web bude zrušena. Jelikož se o tom ještě jedná, odstranili veškeré dříve existující prolinkování z kontaktních center, ale když si člověk uložil přímé URL, na stránku se ještě dostane. Bohužel po odeslání vyplněného formuláře se objeví hlášení, že služba není dočasně dostupná.

Je to docela škoda, zákon schválnosti je, že chybějící neveřejný hotfix objevím vždy pozdě večer nebo v noci. Služba hotfixu přes e-mail byla nedávno uvedena, zmiňována všude možně a teď se zřejmě ruší. Jojo, costcutting a headcutting je asi populární i v Microsoftu.

Zobrazit komentáře