Jak nastavit Password never expires na Core edici

Minulý týden jsem byl konfrontován s vcelku zajímavým problémem – jak na Hyper-V serveru s Core edicí nastavit jednomu uživateli stále platné heslo. Přičemž nebylo možné využít admin tools z počítače s plným GUI rozhraním, protože na server byly otevřené pouze porty pro RDP.

Odpovědí je PowerShell, spuštěný jako admin, a zadání těchto příkazů:

$user = [adsi]"WinNT://./username"
$user.UserFlags.value = $user.UserFlags.value -bor 0x10000
$user.CommitChanges()

Pochválen buď velký Google. Zdroj zde.

Zobrazit komentáře