Hyper-V host a hostitel–detekce verzí Integration services

Spadla mi čelist, když jsem našel v Technetu tento článek, jak zkontrolovat, že mám ve virtuálu nasazeny aktuální Integration services.

Na fyzickém stroji (Hyper-V host, resp. česky hostitel) spusťte regedit a najeďte na větev
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtualization\GuestInstaller\Version\. Zde se mrkněte na verzi Microsoft-Hyper-V-Guest-Installer-Win60-Package.

Ve virtuálním stroji (Hyper-V guest, česky host) zkontrolujte verzi ovladačů v \System32, např. c:\Windows\System32\drivers\vmbus.sys. To si dělají srandu.

Druhý krok se sice dá trochu elegantněji nahradit zkoumáním před Device Manager, tj. GUI, ale pořád je to příšernost. Naštěstí existuje powershell skriptík, který se spustí na fyzickém stroji a vypíše údaje ze všech zde běžících virtuálů. Skript funguje pouze na R2 serveru, protože v R1 nebyl potřebný záznam v registrech. Zbývá tak ještě poladit vzdálené spouštění tohoto skriptu na všech Hyper-V serverech a užitečný kontrolní report je hotov.

PS C:\bat> .\check_IC.ps1
Host  SRV1
IC Version on Host 6.1.7601.17514

Guest KVP information for virtual1

Name                                    Data
----                                    ----
FullyQualifiedDomainName                virtual1.domena.local
OSName                                  Windows Server 2008 R2 Standard
OSVersion                               6.1.7600
CSDVersion
OSMajorVersion                          6
OSMinorVersion                          1
OSBuildNumber                           7600
OSPlatformId                            2
ServicePackMajor                        0
ServicePackMinor                        0
SuiteMask                               272
ProductType                             3
OSEditionId                             7
ProcessorArchitecture                   9
IntegrationServicesVersion              6.1.7601.17514
NetworkAddressIPv4                      10.10.10.218;10.10.11.79
NetworkAddressIPv6                      fe80::3589:3626:d16b:5d10%11;fe80::4...
RDPAddressIPv4                          10.10.10.218;10.10.11.79
RDPAddressIPv6                          fe80::3589:3626:d16b:5d10%11;fe80::4...

Aktualizace 4.7.2011:

Podobný skriptík jsem nalezl také zde, oproti předchozímu má tu výhodu, že rovnou počítá se zobrazením verzí ve virtuálech na vícero fyzických hostitelích.

PS C:\bat> .\CheckIC.ps1

VMHost                     VMName                     ICVersion
------                     ------                     ---------
s-virtual1                 sb01.lab.local             6.1.7600.20542
s-virtual1                 webhnt01.internal.cz       6.1.7600.20542
s-virtual1                 I-AD1.lan.i                6.1.7600.20542
s-virtual1                 I-OS1.lan.i                6.1.7600.20542
s-virtual2                 I-LB1.lan.i                6.1.7600.20542
s-virtual2                 ad.web.internal            6.1.7600.20542
s-virtual2                 i-wc.lan.i                 6.1.7600.20542
s-virtual2                 sb02.lab.local             6.1.7600.20542
s-virtual2                 webdb01                    6.1.7600.20542
s-virtual2                 i-kvs2.lan.i               6.1.7600.20542

Zobrazit komentáře