Aktualizace Integration Services virtuálu v Hyper-V clusteru

Ačkoliv používáme na správu Hyper-V MS SCVMM 2008 R2 SP1 (prostě krásná zkratka obludného názvu Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Service pack 1), jsou situace, kdy je člověk s VMM ztracen a musí se zbaběle uchýlit k použití Hyper-V Managera. Typickou situací je aktualizace Integration Services komponent nově založeného stroje v případě, že na Hyper-V byl nasazen nějaký hotfix, který Integration Services aktualizuje.

Jediným funkčním postupem, který jsme vybádali, je zjistit si ve VMM, na kterém fyzickém uzlu aktuálně daný virtuální stroj běží. Posléze se připojit vzdáleně pomocí Hyper-V Managera (používáme Core edice, proto vzdáleně). V přehledu virtuálních strojů zvolit Connect… Tím se mi otevře okno Virtual Machine Connection, které vypadá téměř shodně jako okno Virtual Machine Viewer, které dostanu po volbě “Connect to virtual machine” ve VMM. Podstatné je to slovíčko Viewer – a podstatně chudší řádka menu a absentující lišta s ikonami.

Virtual Machine Viewer – záhlaví

VirtualMachineViewer

Virtual Machine Connection – záhlaví

VirtualMachineConnection

Podstatné je menu Action. Zatímco u Virtual Machine Vieweru (VMM) obsahuje pouze volby Send CTRL+ALT+DELETE a View Full Screen, v případě Virtual Machine Connection (Hyper-V Manager) je nabídka daleko bohatší – a poslední volbou je Insert Integration Services Setup Disk.

insertIntegrationServicesSetupDisk

Po volbě této položky se automaticky včlení virtuální DVD, spustí se AutoPlay, objeví se varovná hláška, že byla detekována předchozí instalace Hyper-V integration services a že se tudíž setup pokusí o upgrade nebo opravu instalace.

Po dokončení nové instalace Integration services je povinně vyžadován restart virtuálu, v případě upgrade tomu tak není, ale já osobně raději restartuji.

Jak zjistit verzi aktuálních Integration services jsem si poznamenával zdea tady.

Zobrazit komentáře