Exchange 2003 SP2 velikost úložiště nad 16 GB

To, že Service Pack 2 přinesl pro Exchange 2003 (i Standard) navýšení maximální velikosti mailstore či public store z 16 GB na 75 GB je již stará a  známá věc. Co již tak známé není, je nutnost modifikovat hodnoty v registru, aby se nový limit využil. Ještě štěstí, že na to upozorní včas ExBPA - tedy pokud si jej administrátor pustí.

Pro navýšení limitu mailstore nad dřívějších maximálních 16 GB je nutné na příslušném Exchange serveru vytvořit novou DWORD hodnotu s názvem Database Size Limit in Gb. Vytváří se ve větvi HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<ServerName>\Private-<MailboxStoreGUID>. Je možné zadat libovolnou hodnotu od 16 do 75. 75 je zmíněné maximum. Někdy však může být vhodné vložit i nižší hodnotu, např. pokud disk, na kterém jsou uložena EDB a STM data, nedisponuje dostatkem místa pro strop 75 GB.

K dispozici jsou ještě další dva parametry. Database Size Buffer in Percentage určuje, kdy se začne logovat hlášení o blížícím se zaplnění mailstore. Já obvykle dávám 90, tj. 90 %. Druhým parametrem je Database Size Check Start Time in Hours From Midnight, který určuje čas, v němž se zkontroluje fyzická velikost souboru. Standardně je to 5, neboli 05:00 hod.

Postup u public store je identický, pouze cesta se mění na HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<ServerName>\Public-<PublicStoreGUID>.

Zobrazit komentáře