Exchange 2003 Mailbox Cache Age Limit

V souvislosti se zprovozňování BlackBerry Enterprise Serveru jsem se dostal k tomuto záznamu v registrech. Původně jsem hledal, jak zkrátit dobu od aktivace BlackBerry účtu, která v sobě zahrnuje přidání oprávnění Send As nad konkrétním uživatelským účtem pro účet BlackBerry služby, abych s překvapením zjistil, že nastavení tohoto parametru v registrech se může hodit i v jiných případech.

Jedná se konkrétně o situaci, kterou docela důvěrně znám, a to případ, kdy dojde k překročení některého z limitů omezujících velikost uživatelského mailboxu. V momentě, kdy se jedná o "manažerský" mailbox, není moc snadné si vynutit správný postup - smazat nesmysly, ale většinou následuje direktivní nařízení směřující k navýšení limitu, standard nestandard. No jo, jenže ačkoliv administrátor toto navýšení provede a svědomitě se přesvědčí o replikaci na všechny doménové řadiče, manažer pořád vyvádí, že to nefunguje. A kupodivu za to může tento parametr.

Exchange Server si načítá údaje z Active Directory do své cache. Standardní dobou, po kterou zůstávají data v této cache, jsou dvě hodiny, po nichž dojde k opětovnému načtení informací z Active Directory. Pokud tedy zvýším/snížím nějakou mezní hodnotu velikost schránky, projeví se to v nejhorším případě až za dvě hodiny. Pokud je třeba tuto dobu zkrátit, Microsoft doporučuje nastavit 20 minut. Silně nedoporučuje použít hodnoty nižší, neboť by se to negativně projevilo na výkonu systémů.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem]
"Mailbox Cache Age Limit"=dword:00000014
 

Po provedení této úpravy v registrech je potřeba provést restart Microsoft Exchange Information Store služby. Úpravu je nutné provést na všech Exchange back-end serverech. V případě clusteru je potřeba změnu provést na všech uzlech.

Zdroj: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998523(EXCHG.80).aspx

 

Zobrazit komentáře