Automaticky zapnutý NUMLOCK

Všechny operační systémy Microsoftu až do dob Visty trpěly nesnadným nastavením automaticky zapnutého/vypnutého NUMLOCKu. Třeba u XP jsem vždy před zadáním jména a hesla (případně zvolení ikonky uživatele) stisknul NUMLOCK, aby byl zapnutý, ale po rebootu byl zase vypnutý.

Řešení jsou tři:

  1. zapnout NUMLOCK na přihlašovací obrazovce, nelogovat se a rebootnout počítač, po restartu by měl být NUMLOCK zapnutý
  2. při vypínání počítače hlídat, kdy se LED NUMLOCK vypne a hned jej zapnout stisknutím klávesy NumLock
  3. změnit v registrech údaj
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]
    "InitialKeyboardIndicators"="2"
    Hodnota 0 znamená vypnutý NUMLOCK, hodnota 2 zapnutý NUMLOCK.

V příloze je připravený REG soubor pro snadný import. Zajímavé je, že ve Vistách je chování NUMLOCKu již (konečně) ošetřené.

numlock.reg (119,00 bytes)

Zobrazit komentáře