ASP.NET a problém s právy

Po instalaci Windows 2003 Serveru, na kterém mají běžet ASPX stránky, je dobré zkontrolovat práva na dvou adresářích. V případě, že nejsou práva nastavena správně, je zapotřebí spustit ASP.NET IIS Registration Tool. Níže uvedený postup samozřejmě předpokládá, že účet, který je použit v Application Pool, je členem lokální skupiny IIS_WPG.

  • ASP.NET 1.1

Před provedení "aspnet_regiis -ir"

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files
vše, co je zděděné

Po provedení "aspnet_regiis -ir":

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files
vše, co je zděděné +
ASP.NET Machine Account - FC
IIS_WPG - FC
LOCAL SERVICE - FC
NETWORK SERVICE - FC

  • ASP.NET 2.0

Před provedením "aspnet_regiis -ir"

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files
vše, co je zděděné

Po provedení "aspnet_regiis -ir"

c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files
vše, co je zděděné +
ASP.NET Machine Account - Modify
IIS_WPG - Modify
LOCAL SERVICE - Modify
NETWORK SERVICE - Modify

Zobrazit komentáře