ASP.NET 1.0 a 1.1 side by side

Tohle je už lehce obsolete, ale pořád se najdou případy, kdy není možné na Windows Server 2003 nainstalovat ASP.NET 2.0 (ať žije MPS).

1) instalace .NET beze změny IIS mapování Dotnetfx.exe /c:"install /noaspupgrade”

2) namapování webové aplikace na specifickou verzi .NET C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\vX.X.XXXX\aspnet_regiis

–s sets the script map in the path and in its child directories
–sn sets the script map in the path only

Aspnet_regiis.exe –s W3SVC/1/ROOT/Portal

Při určení cesty může být nápomocen Metabase Editor (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;232068)

Plný článek na http://www.asp.net/faq/SideBySide.aspx?tabindex=0&tabid=1

V momentě, kdy je na webu nainstalovaný ASP.NET 2.0 a vyšší, tak je již vše daleko jednodušší. Stačí v IIS Manageru zvolit Properties vybraného webu a na záložce ASP.NET zvolit příslušnou verzi .NET frameworku, který se bude pro danou aplikaci používat.

 

Zobrazit komentáře