Zálohování W2008 ze skriptu pomocí WBADMIN.EXE

Při zálohování pomocí WBADMIN.EXE je třeba dát pozor na ne-přednastavený přepínač –vssFull, obzvláště jedná-li se o server s Exchange 2007. Stejně jako v grafickém rozhraní Windows Server Backup je totiž přednastavena záloha typu kopie, nikoliv plná (full). Bez explicitního uvedení parametru –vssFull (v případě grafického rozhraní je nutné zvolit Custom backup configuration) se totiž u Exchange 2007 neprovede odmazání již zazálohovaných transakčních logů.

Export tasku (mimochodem užitečná věc) by pak měl obsahovat něco takového (Exchange databáze jsou uložené na disku D:):

<Exec>
  <Command>c:\Windows\System32\wbadmin.exe</Command>
  <Arguments>start backup -backuptarget:\\backup-server\share\mailserver\typ_zalohy -include:d: -vssFull -quiet</Arguments>
</Exec>

Zobrazit komentáře