Zakázání automatického spouštění programů ve Windows

Windows mají standardně nastaveno automatické spouštění programů po vložení CD/DVD. Jedná se o funkci AutoPlay. Jestliže systém nalezne v kořenovém adresáři soubor AUTORUN.INF, provede instrukce zde uvedené. Pokud má člověk v počítači více mechanik, případně si připojuje další výměnná média, může po chvíli zešílet z automatického spouštění něčeho, co třeba spustit vůbec nechce.

AutoPlay se dá velmi snadno vypnout pomocí tohoto klíče:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer]
"NoDriveTypeAutorun"=dword:000000ff

Tímto nastavením se vypne AutoPlay všude, kde to lze. Pokud je žádoucí zakázat AutoPlay pouze na některých typech médií, je možné sestavit požadovanou hodnotu klíče pomocí bitového součtu řádek z níže uvedené tabulky.

0x1

Disables AutoPlay on drives of unknown type.

0x4

Disables AutoPlay on removable drives.

0x8

Disables AutoPlay on fixed drives.

0x10

Disables AutoPlay on network drives.

0x20

Disables AutoPlay on CD-ROM drives.

0x40

Disables AutoPlay on RAM drives.

0x80

Disables AutoPlay on drives of unknown type.

0xFF

Disables AutoPlay on all types of drives.

Ve Windows XP je standardní hodnotou 0x95. Ta je dána součtem 0x80 + 0x10 + 0x4 a 0x1, tzn. že AutoPlay je zakázán na discích neznámého typu, síťových discích a v jednotkách výměnných médií (nepočítá se mezi ně CD/DVD).

Ve Vistách je nastaveno 0x91, tj. AutoPlay je povoleno na výměnných discích (floppy diskety, ZIP, JAZZ atd).

V příloze je uveden REG soubor pro zakázání automatického spouštění na všech typech (0xFF).

NoDriveTypeAutorun.reg (133,00 bytes)

Zobrazit komentáře