Windows XP - Manage my network passwords

Windows XP mají možnost uložit jména a hesla uživatele vzdáleného serveru či domény. Jedná se tedy o lokální či doménový účet. To může být výhodné v případě, kdy člověk přistupuje z počítače, který není v žádné doméně (typicky domácí počítač) a musí třeba přes VPN přistupovat k doménovým zdrojům jako DFS, file share, administrator share, MMC konzole či SQL Server s Windows autentizací.

Podporovány jsou i "divoké znaky" (wildcards), takže je možné použít tvar *.domena.tld, případně DOMENA\*. Konfigurace těchto jmen a hesel se nachází v Control Panel (Ovládací panel), User Accounts (Uživatelské účty), následně je nutné zvolit konkrétní účet. V levém sloupečku se poté objeví Manage my network passwords. Ukázka definice jednoho záznamu je v příloze.

Může se však stát, že v okně Stored User Names and Passwords prostě není tlačítko Add.  Pomoc je jednoduchá - zkontrolovat, případě změnit jeden záznam v registry.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"disabledomaincreds"=dword:00000000

V příloze je REG soubor pro snadný import.

xp_stored_usernames.png (132,20 kb)
wxp_disabledomaincreds.reg (274,00 bytes)

Zobrazit komentáře