Windows Server 2008 zálohování

U Windows Serveru 2008 (potažmo u Windows Vista) byl kompletně překopán léta používaný integrovaný zálohovací mechanismus. Lze se jen dohadovat, že v pozadí stojí “nedohoda” mezi Microsoftem a Symantecem, který pohltil společnost Veritas i s jejím produktem BackupExec, jenž byl základem starého dobrého ntbackup.exe. Pokud nejste (ne)šťastnými uživateli zálohovacího produktu třetí strany, je s Windows Server 2008/Windows Vista třeba revidovat kompletně zálohovací/obnovovací proces.

O tom, že nové produkty neobsahují ntbackup.exe se píše na mnoha místech. K dispozici je speciální instalace sloužící pouze pro obnovu dat, které byly zazálohovány na Windows Server 2003/Windows XP. Minulostí je tak snadná záloha SystemState, vybraných adresářů/souborů, snadná skriptovaná záloha na vzdálené UNC úložiště. Nový Windows Backup je totiž založen na VSS (Volume Shadow Copy Service). To samo o sobě implikuje pár problémů:

  • nelze zazálohovat pouze vybrané adresáře a/nebo soubory – Microsoft doporučuje zkopírovat takové soubory na dedikovaný disk a teprve ten zálohovat pomocí Windows Backup
  • objem zálohy SystemState neuvěřitelně narostla – na cca 10-11 GB!
  • nemožnost zazálohovat databáze MS Exchange Serveru

K tomu se připojuje pár nepochopitelných “vlastností”, které Windows Backup dostal do vínku:

  • pravidelné zálohování (pomocí Scheduled Tasks) nepodporuje připojený síťový disk (potažmo UNC)! Oproti tomu jednorázové zálohování lze na UNC cestu provést.
  • kompletní zálohu (Full Backup) nelze provést na systémový disk
  • zálohu SystemState taktéž nelze standardně provést na systémový disk

Posledně jmenované je dost velkým omezením. Zatímco plnou zálohu je možné provést jednou za čas manuálně, SystemState by se měl provádět častěji a pokud možno automatizovaně. Je řada instalací serverů, které obsahují pouze dva disky v RAID1, na nichž je disk C:\, popř. nepříliš velký disk D:\ – třeba Active Directory řadiče. MSKB 944530 popisuje úpravu registrů, díky nimž lze provést zálohu SystemState na systémový disk.

Ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine\SystemStateBackup\ stačí vytvořit REG_DWORD klíč AllowSSBToAnyVolume a přiřadit mu hodnotu 1. V GUI Windows Backupu se to neprojeví, ale v příkazové řádce (spuštěné jako administrátor) je to již jiná – stačí napsat

Wbadmin start systemstatebackup –backuptarget:C:

Není to sice ideální, ale aspoň lze takto provedenou zálohu odkopírovat někam jinam. Negativem je větší spotřeba prostoru na disku C:\.

Nicméně kompletní záloha ukládaná na síť je (stejně jako záloha Exchange Serveru) z říše sci-fi. Řešením jsou dodatečné komerční zálohovací programy, ale o těch někdy příště:

Zobrazit komentáře