Vzdálené povolení Windows 2003 Remote Desktop

V minulosti se mi pravidelně stávalo, že po instalaci Windows 2003 jsem zapomněl povolit Remote Desktop a pak nebyl schopen se k serveru vzdáleně připojit. Řešení spočívala v opětovné návštěvě hostingového centra (co není v hlavě, to je v nohách), v připojení pomocí DRAC karty (u Dellu) či RILOe či iLO karty (u HP), případně ve vzdálené instalaci WinVNC pomocí runas.exe. Existuje však ještě jedno poměrně snadné řešení, které je funkční v případě, kdy je server dosažitelný pomocí TCP/135.

C:\>wmic /NODE:10.230.234.21 /USER:domain\administrator RDTOGGLE WHERE ServerName="ad1" CALL SetAllowTSConnections 1
Enter the password :************* 

Executing (\\AD1\ROOT\CIMV2:Win32_TerminalServiceSetting.ServerName="AD1")
->SetAllowTSConnections()
Method execution successful.
Out Parameters:
instance of __PARAMETERS
{
        ReturnValue = 0;
};

Náhodou jsem našel ještě zajímavý "tahák" na základy WMI - http://pok.webz.cz/texty/wmi.htm.

Zobrazit komentáře