VHD soubor v komprimovaném adresáři

První den po krátké dovolené jsem naslouchal diskuzím kolegů, kteří probírali špeky minulých dní. Zaujala mne poznámka, že jeden z nich komprimuje na Virtual Serveru adresáře obsahující VHD soubory Virtual Serveru. Trochu jsem zagooglil a výsledek? Komprimuji složku, v níž mám na notebooku uložené všechny Virtual PC soubory.

Jistý MVP guru pro MOM a SCOM Cameron Fuller se "bokem" věnuje též testování virtualizačních nástrojů Microsoftu - VPC, VS a nově i HyperV. Je zřejmé, že si každý musí provést test na vlastní kůži, nicméně jeho závěry jsou logické a určitě stojí za vyzkoušení. První zajímavý článek pojednává o komprimaci VHD souborů. Dle jeho měření dojde po komprimaci VHD souboru na Virtual Serveru ke zpomalení Write operací o 22%, ale ke zrychlení Read operací o 52%. Ještě výhodnější je komprimace VHD souboru na Virtual PC - Write se zrychlí o 57%, Read dokonce o 83%. Závěr - u Virtual PC zapnout kompresi rozhodně. U Virtual Serveru je nutné zjistit poměr zapisovaných/čtených dat.

Tématu se věnuje i ve svém dalším článku, kdy rozebírá kompresi cluster disků na Virtual Serveru. Vzpomněl jsem si na minulý rok, kdy jsem stál před úkolem rozjet na Virtual Serveru kopii jednoho produkčního prostředí a v něm všechny clustery. Narazil jsem pochopitelně na nedostatek diskového prostoru. Kéž bych tento článek četl před rokem. Z článku vyplývá závěr, že je vždy výhodné komprimovat vzorový fixed-sized VHD (z něhož se odvozují další VHD), výhodné je komprimovat též všechny ostatní fixed size VHD soubory (typicky quorum a ostatní clusterové disky).

Výhody komprimace:

  • ušetření diskového prostoru
  • snadnější přenositelnost (komprimovaný soubor se rychleji čte)
  • pokud je dostatečné CPU, tak zrychlení celého virtuálu (protože úzkým hrdlem v takových případech je I/O fyzického disku)

Nevýhody komprimace

  • vyšší zatížení CPU
  • u Virtual Serveru může dojít ke zpomalení zápisu

Už dlouho se chystám, že na notebooku přestanu používat VPC 2007 a nainstaluji si místo toho kombinaci VS2005R2SP1 a VMRCplus, díky čemuž nebudu muset instalovat lokální IIS. Po přečtení výše zmíněných článků ale dám VPC ještě šanci.

K tomuto tématu ještě jeden článek stejného autora - údajně je daleko efektivnější používat ve Virtual Serveru IDE disky oproti SCSI diskům.

Zobrazit komentáře