Teaming a Intel/Broadcom

Tenhle článek si chci uložit již dlouho – vždy, když to potřebuji, tak to vyhledám a vzápětí zapomenu. Teaming dvou a více síťovek lze nastavit v několika módech. Jednotlivé módy mají vliv na Fault Tolerance (odolnost proti výpadku jedné síťové karty), Link Aggregation (spojení několika síťovek do jedné “velké trubky”) a Load Balancing (rozklad příchozí/odchozí zátěže na několik síťovek). Je pravda, že ve Windows Serveru 2012 už Microsoft začlení teaming zase zpátky do OS, ale Windows 2008 Servery s námi ještě nějakou dobu budou, obdobně jako nyní firmy provozují ještě i Windows Server 2003.

Takže nejdříve Intel. Detailní popis je zde - http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm#Modes. Použitelné módy jsou:

 1. Adapter Fault Tolerance (AFT) – pokud vypadne primární síťovka, její MAC a L3 adresa bude přenesena na sekundární adaptér. Všechny síťovky by měly být připojeny do stejného hubu/switche a Spanning Tree Protocol (STP) musí být vypnut.
 2. Switch Fault Tolerance (SFT) – pouze dva adaptéry, každý z nich je zapojen do jiného switche. STP musí být zapnuto. Uplink porty switchů musí mít vypnuté STP nebo nakonfigurované jako PortFast.
 3. Adaptive Load Balancing (ALB) – zahrnuje v sobě AFT. Příchozí traffic dostává pouze primární síťovka. Broadcast/multicast a neroutovatelné protokoly odchází z primární síťovky. Ostatní provoz je rozkládán na všechny členy týmu dle cílové adresy. Síťovky mohou být zapojeny do různých swichů.
 4. Receive Load Balancing (RLB) – nadstavba ALB, dovoluje příjem na 2-8 siťovkách.
 5. Virtual Machine Load Balancing (VMLB) – mód pro rozklad zátěže příchozího/odchozího provozu virtuálních strojů, které jsou navazbeny na týmové rozhraní (2-8 portů), včetně odolnosti proti výpadku switche, kabelu, síťovky. Tento mód pracuje s jakýmkoliv switchem.
 6. IEEE 802.3ad Static Link Aggregation (SLA) – zvaný též Cisco Fast EtherChannel (FEC), Cisco Gigabit EtherChannel (GEC) nebo Intel Link Aggregation. Musí být použit se switchem, který zvládá některou z uvedených funkcí. Zahrnuje AFT a load balancing. Síťovky musí být stejné rychlosti. Všechny síťovky používají tu samou MAC adresu týmu.
 7. IEEE 802.3ad Dynamic mode – vyžaduje switche kompatibilní s 802.3ad Dynamic. Umožňuje kombinovat síťovky různé rychlosti.

S dovolením si od Intelu vypůjčím jednu tabulku:

Features Modes
AFT ALB RLB SLA Dynamic 802.3ad
Fault Tolerance X X X X X
Link Aggregation X X X X
Load Balancing Tx Tx/Rx Tx/Rx Tx/Rx
Layer 3 Address Aggregation X IP only X X
Layer 2 Address Aggregation X X
Mixed Speed Adapters X X X X

Intel uvádí, že Advanced Network Services teamingový software podporuje i určité síťové karty jiných výrobců na “best effort basis”. Stručně – pokud je síťovka podporována, objeví se ve Windows Device Manageru u síťovky nová záložka nazvaná Teaming.

A nyní Broadcom. Detailní popis je zde - http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/management_applications.php, případně zde http://support.dell.com/support/edocs/network/BroadCom/R125875/en/bacs.htm#wp398670. Teaming software Broadcom Advanced Server Program (BASP) je součástí balíku Broadcom Advanced Control Suite, aktuálně BACS3. Podporuje síťové karty Broadcom, ale také Intel 10/100/1000 adaptéry.

BASP podporuje čtyři druhý týmů na druhé vrstvě:

 1. Smart Load Balancing and Failover – příchozí i odchozí provoz je rozkládán přes členy týmu. Všechny adaptéry mají vlastní MAC adresu. V týmu může být hot-standby adaptér, který se začne používat při výpadku člena týmu. Tento mód pracuje se všemi L2/L3 switchi, u kterých není vyžadována žádná konfigurace.
 2. SLB (Auto-Fallback Disable) – stejné jako předchozí, po výpadku primárního člena týmu, který je nahrazen hot-standby adaptérem, se po opětovném zprovoznění dřívějšího primárního člena týmu provoz na něj zpět nevrací.
 3. Link Aggregation – obdoba IEEE 802.3ad (LACP), vyžaduje podporu na straně switche, podporuje load balancing. Je podobný General Trunking, nicméně využívá protokol LACP. LACP dovoluje dynamickou konfiguraci členů týmu. LACP při odebírání/přidávání síťovek zaručuje, že nejdojde ke ztrátě či duplikaci žádného packetu.
 4. Generic Trunking– obdoba IEEE 802.3ad SLA, resp. Cisco FEC/GEC, vyžaduje podporu na straně switche, podporuje load balancing a failover. U tohoto typu týmu zodpovídá za load-balanging a failover odchozího provozu tzv. intermediate driver, kdežto za LB/F příchozího provozu zodpovídá switch.
Zobrazit komentáře