PayPal - nastavení konverze měn

Nedávno jsem se dočetl, že PayPal umožňuje nastavit konverzi měn až na kartu. Nedochází tak k nevýhodnému převodu z cizí měny na Kč přimo u PayPalu. Jenže jako každé pro provozovatele nevýhodné uživatelské nastavení je třeba vše před zákazníkem důkladně skrýt. Hledal jsem to na webu hodně dlouho, mnoho návodů bylo platných pro starší GUI. Až tato stránka pomohla. A jelikož po expiraci karty a zadání nové je třeba konverzi měn nastavit znovu, píšu si tento článek, i když si nedělám iluze, že PayPal do té doby stránky opět nezmění.

  1. Přihlásit se na www.paypal.com. Už v tomto kroku se u mne skrývalo úskalí, protože jsem se zjevně na PayPal nehlásil hodně dlouho (účet založen v 2007), takže mi patrně preventivně zablokovali heslo. Po změně hesla jsem byl rovnou požádán o mobil, tajné otázky/odpovědi atd.
  2. ozubené kolečko Settings v pravém horním rohu
  3. záložka Payments v druhém řádku menu
  4. tlačítko Manage pre-approved payments
  5. v záhlaví tabulky se skrývá nenápadný link Set Available Funding Sources
  6. v následující tabulce se objeví seznam všech karet asociovaných s PayPal a vedle každé je link Conversion Options
  7. na následující lze konečně vybrat, kde se má uskutečňovat konverze měny pro vybranou kartu
  8. tlačítko Submit výběr definitivně pojistí
  9. zopakovat kroky 6 - 8 pro každou kartu

vivaldi_2017-10-18_09-09-46

Zobrazit komentáře