Odstranění první mailbox databáze v Exchange 2016

To by asi nebyl Microsoft, kdyby se zase něco trochu nezměnilo. Poté, co se stabilizovaly 3 databáze v DAGu, nastal čas na odstranění defaultní Mailbox Database vytvořené automaticky na prvním Exchange 2016 Serveru. Takže jsem vcelku bez váhání zadal následující:
Get-Mailbox -Database “Mailbox Database 1234567890” | New-MoveRequest -TargetDatabase “Cilova database”
<pre style="margin: 0em; padding: 0px; width: 100%; text-align: left; color: black; line-height: 12pt; overflow: visible; font-family: &quot;Courier New&quot;, courier, monospace; font-size: 8pt; direction: ltr; background-color: rgb(244, 244, 244);">Get-Mailbox -Database “Mailbox Database 1234567890” -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase “Cilova database”</pre>

Chci smazat databázi – nejde to. Hm, mohou to blokovat ty MoveRequesty. Tak je smažeme:

Get-MoveRequest | Remove-MoveRequest –Confirm:$false

Další pokus o smazání – kruci, zas to nejde. Takže Google. No není ona v Exchange 2016 nějaká novinka? Je.

Get-Mailbox -Database “Mailbox Database 1234567890” -AuditLog
<pre style="margin: 0em; padding: 0px; width: 100%; text-align: left; color: black; line-height: 12pt; overflow: visible; font-family: &quot;Courier New&quot;, courier, monospace; font-size: 8pt; direction: ltr; background-color: rgb(244, 244, 244);">Get-Mailbox -Database “Mailbox Database 1234567890” -AuditLog | New-MoveRequest -TargetDatabase “Cilova database”</pre>

A teď zkouška smazání bez předchozího odstranění MoveRequest – no hurá, jde to!

Get-Mailbox -Database “Mailbox Database 1234567890” | Remove-MailboxDatabase

Zobrazit komentáře