Nefunkční SVN hotcopy

Dokončil jsem upgrade Subversion, Apache, PHP a WebSVN na našem verzovacím serveru. Protože původní distribuce skončila, musel jsem zvolit jinou Windows binárku. Nakonec jsem se rozhodl pro WANdisco. Instalační balíček obsahuje jak Subversion klienta a server, tak ořezaný Apache a též TortoiseSVN. Je to celkem šikovné, ale není to tak “GUI-user-friendly” jako VisualSVN Server.

Během rutinní kontroly záloh Subversion dat pomocí skriptu jsem zjistil, že se data “vysypávají” jenom z jednoho repository. Po chvíli bádání jsem se pokusil danou část skriptu spustit pod svým administrátorským účtem v příkazové řádce.

C:\Program Files\WANdisco\Subversion>svnadmin.exe hotcopy d:\svn_data\repository d:\svn_hotcopy\repository1
svnadmin: Can't open file 'd:\svn_data\repository1\db\fsfs.conf': The system cannot find the file specified.

Ještě nedávno to šlapalo, tak co se děje? Ke změně došlo v Subversion někde okolo verze 1.6.11, kdy svnadmin začal vyžadovat tento fsfs.conf soubor. Jenže repository, které byly založeny předtím, tento soubor neobsahují.

Řešením je ručně zkopírovat tento soubor z novějšího repository. svnadmin pak funguje bez problémů.

Zobrazit komentáře