Kvalifikovaný vs. zaručený elektronický podpis

Tohle si musím napsat.

Zaručený elektronický podpis je založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, pro který původní zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) používal pojem „uznávaný elektronický podpis“. Certifikát může být uložen přímo v OS.

Kvalifikovaný elektronický podpis - QES (qualified electronic signature) je zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Takže mými slovy - kvalifikovaný certifikát uložený v počítači na kvalifikovaný elektronický podpis již nestačí, soukromý klíč certifikátu musí být uložen na "kvalifikované" klíčence/kartě, kterou vydává/poskytuje certifikační autorita.

Veřejná správa musí používat kvalifikovaný elektronický podpis od 20.9.2018.

"Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES  je nejvyšší formou elektronického podpisu (co do své důvěryhodnosti) tzv. kvalifikovaný elektronický podpis."

https://www.czechpoint.cz/public/kvalifikovane-elektronicke-podpisy-dle-narizeni-eidas-novy-pozadavek-na-obsluhu-czech-pointu/

Zobrazit komentáře