Kontrola obsahu CSR

Předtím než zažádám komerční certifikační autoritu o vydání certifikátu, je záhodno vždy zkontrolovat, co zadal administrátor během vytváření Certificate Signing Request (CSR).

Pokud je již nainstalováno Win32 OpenSSL, stačí zadat:

c:\openssl\bin\openssl.exe req -text -noout - verify -in c:\certs\my.csr

Zobrazit komentáře