Klávesové zkratky pro Microsoft Outlook 2010

Dnes jsem neodolal kladným ohlasům od kolegů a nainstalovat jsem beta verzi Office 2010 a musím říct, že zatím jsem velice mile překvapen. x64 verze nabíhá bleskurychle, Outlook obsahuje hromadu výborných funkcí, které zrychlují práci se zprávami. K úplné dokonalosti teď již stačí se naučit hromadu klávesových zkratek, kterými Outlook 2010 disponuje.

CTRL+1: přepni se do Pošty/Mail
CTRL+2: přepni se do Kalendáře/Calendar
CTRL+3: přepni se do Kontaktů/Contacts
CTRL+4: přepni se do Úkolů/Tasks
CTRL+5: přepni se do Poznámek/Notes
CTRL+6: přepni se do Seznamu složek v Navigačním panelu/Folder List in Navigation Pane
CTRL+7: přepni se do Zkratek/Shortcuts
CTRL+tečka: v otevřeném okně zprávy se přesune na následující zprávu
CTRL+čárka: v otevřeném okně zprávy se přesune na předchozí zprávu
CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB: přepíná mezi Navigačním panelem, hlavním Outlook oknem, Panelem pro čtení a To-Do sloupcem
CTRL+TAB: přepíná mezi jednotlivými řádky v záhlaví zprávy v Navigačním panelu
kurzorové šipky: pohyb uvnitř Navigačního panelu
ALT+B nebo ALT+levá šipka: vrať se na předchozí pohled v hlavním Outlook okně
CTRL+Y: zobrazí výběr pro přechod do jiné složky
F3 nebo CTRL+E: přejdi do vyhledávacího boxu
ALT+šipka nahoru nebo CTRL+čárka nebo ALT+PAGE UP: přejde na předchozí zprávu v Panelu pro čtení
mezerník: v Panelu pro čtení přesune text o stránku dolů
SHIFT+mezerník: v Panelu pro čtení přesune text o stránku nahoru
ALT+šipka doprava: jdi na následující pohled v hlavním Outlook okně
CTRL+SHIFT+I: přepni se do Doručené pošty/Inbox
CTRL+SHIFT+O: přepni se do Odeslané pošty/Outbox
CTRL+K: zkontroluj jména
ALT+S: odeslat
CTRL+R: odpovědět na zprávu
CTRL+SHIFT+R: odpovědět všem na zprávu
CTRL+ALT+R: odpovědět požadavkem na schůzku (novinka Outlooku 2010)
CTRL+F: přepošli zprávu
CTRL+ ALT+J: označ zprávu, která není nevyžádanou/junk/spam
CTRL+SHIFT+I: zobraz ve zprávě blokovaný externí obsah
CTRL+ SHIFT+S: vystav/ulož do složky
CTRL+SHIFT+N: aplikuj Normální styl
CTRL+M nebo F9: zkontroluj nové zprávy
šipka nahoru: jdi na předchozí zprávu
šipka dolů: jdi na následující zprávu
CTRL+N: v Poště/Mail vytvoř novou zprávu
CTRL+SHIFT+M: vytvoř novou zprávu (v jakémkoliv Outlook pohledu)
CTRL+O: otevři příchozí zprávu
CTRL+SHIFT+D: Smaž a ignoruj Konverzaci (novinka Outlooku 2010)
CTRL+SHIFT+B: otevři Adresář/Address Book
INSERT: přidej Rychlý příznak/Quick Flag k neotevřené zprávě
CTRL+SHIFT+G: zobraz dialogové okno pro nastavení Příznaku pro další zpracování/Flag for Follow Up
CTRL+Q: označ jako přečtené
CTRL+U: označ jako nepřečtené
CTRL+SHIFT+W: otevři Mail Tip ve zvolené zprávě
ALT+ENTER: zobraz vlastnosti zvolené položky
CTRL+SHIFT+U: vytvoř multimediální zprávu (novinka Outlooku 2010)
CTRL+SHIFT+T: vytvoř textovou zprávu (novinka Outlooku 2010)
CTRL+ALT+M: označ ke Stažení/Download
CTRL+ALT+U: smaž označení ke Stažení
F9: odešli a přijmi
CTRL+B (během odeslání a příjmu): zobrazí průběh odeslání/příjmu
CTRL+SHIFT+D: vytoč nový hovor
F3 or CTRL+E: najdi kontakt nebo jinou položku (Search)
F11: zadej jméno do boxu pro prohledávání adresáře
SHIFT+písmeno: v tabulce nebo seznamu kontaktů přejde na první kontakt začínající zadaným písmenem
F5: aktualizuj seznam členů distribučního listu
CTRL+SHIFT+F: použij Rozšířené vyhledávání/Advanced Find
CTRL+SHIFT+tečka: v otevřeném kontaktu přejde na následující kontakt
F11: najdi kontakt
ESC: zavři kontakt
CTRL+SHIFT+X: odešli fax zvolenému kontaktu
CTRL+N: vytvoř novou schůzku (v Kalendáři)
CTRL+SHIFT+A: vytvoř novou schůzku (v jakémkoliv Outlook pohledu)
CTRL+SHIFT+Q: vytvoř nový požadavek na schůzku
CTRL+F: přepošli schůzku nebo událost
CTRL+R: odpověz na požadavek na schůzku zprávou
CTRL+SHIFT+R: odpověz všem na požadavek na schůzku zprávou
ALT+0: zobraz 10 dní v kalendáři
ALT+1: zobraz 1 den v kalendáři
ALT+2: zobraz 2 dny v kalendáři
ALT+3: zobraz 3 dny v kalendáři
ALT+4: zobraz 4 dny v kalendáři
ALT+5: zobraz 5 dní v kalendáři
ALT+6: zobraz 6 dní v kalendáři
ALT+7: zobraz 7 dní v kalendáři
ALT+8: zobraz 8 dní v kalendáři
ALT+9: zobraz 9 dní v kalendáři
CTRL+G: přejdi na datum (v Kalendáři)
ALT+= nebo CTRL+ALT+4: přepni na zobrazení po měsíci
CTRL+šipka doprava: přejdi na následující den
ALT+šipka dolů: přejdi na následující týden
ALT+PAGE DOWN: přejdi na následující měsíc
CTRL+šipka doleva: přejdi na předchozí den
ALT+šipka nahoru: přejdi na předchozí týden
ALT+PAGE UP: přejdi na předchozí měsíc
ALT+HOME: přejdi na začátek týdne
ALT+END: přejdi na konec týdne
ALT+mínus nebo CTRL+ALT+3: přepni na zobrazení celého týdne
CTRL+A: zvol všechny kontakty (v Kontaktech)
CTRL+F: vytvoř zprávu se zvoleným kontaktem coby předmětem (a přílohou)
CTRL+J: vytvoř záznam v Deníku pro zvolený kontakt
CTRL+N: vytvoř nový kontakt (v Kontaktech)
CTRL+SHIFT+C: vytvoř nový kontakt (z jakéhokoliv Outlook pohledu)
CTRL+O: otevři formulář pro zvolený kontakt
CTRL+SHIFT+L: vytvoř distribuční list
CTRL+P: Vytiskni
CTRL+ALT+2: přepni na zobrazení pracovních dnů
CTRL+čárka nebo CTRL+SHIFT+čárka: jdi na předchozí událost
CTRL+tečka nebo CTRL+SHIFT+tečka: jdi na následující událost
CTRL+E: najdi zprávu nebo jinou položku
ESC: smaž výsledky vyhledávání
CTRL+ALT+A: rozšiř vyhledávání – zahrň Všechny poštovní položky/All Mail Items, Všechny kalendářové položky/All Calendar Items, případně Všechny kontaktní položky/All Contact Items v závislosti na modulu, ve kterém jsi
CTRL+SHIFT+P: vytvoř novou Vyhledávací složku/Search Folder
F4: vyhledej text v otevřené položce
CTRL+H: najdi a nahraď text, symboly nebo formátovací příkazy. Funguje k Panelu ke čtení na otevřené položce
CTRL+ALT+K: rozšiř vyhledávání – zahrň všechny položky v aktuální složce
CTRL+ALT+Z: rozšiř vyhledávání – zahrň všechny podsložky

Zobrazit komentáře