Jak v Exchange serveru 2010/2007 postupovat u sdíleného SMTP prostoru

V Exchange serveru 2003 bylo pod Default SMTP Virtual Server takové pěkné zaškrtávátko, které říkalo, kam se má přeposlat veškerá lokálně nedoručitelná pošta. V Exchange Serveru 2007, potažmo 2010 však nic takového neexistuje a pro požadovanou funkcionalitu sdílení jednoho SMTP prostoru s jiným SMTP řešením je zde zcela jiný instrument.

Nastavení se odehrává na úrovni Organization Configuration. Nejdříve je nutné zkontrolovat, zdali není nainstalovaný anti-spam, pokud ano, tak je nutné zrušit blokování zpráv, jejichž příjemce v AD neexistuje.

Organization Configuration, Hub Transport, Anti-spam, Recipient Filtering, Blocked Recipients - odškrtnout Block messages sent to recipients that do not exist in the directory

Následně je potřeba připravit SMTP Send Connector, který bude obsahovat všechny SMTP domény, které mají být v případě lokálního nedoručení přesměrovány na jiný SMTP server.

Organization Configuration, Hub Transport, Send Connectors, New Send Connector...
- odškrtnout Maximum message size
- Address Space domena.cz, domena.eu atd., Cost 1
- Route mail through the following smart host [xxx.xxx.xxx.xxx]

A nyní přichází magický závěr – vybranou či vybrané Accepted domény je nutné přepnout ze stavu Authoritative na Internal Relay.

Organization Configuration, Hub Transport, Accepted Domains

U Exchange 2007 bylo toto nastavení docela matoucí – viz obr.

accepted_domain_ex2007

V případě Exchange 2010 je zaprvé vše velmi dobře vysvětleno (Understanding Accepted Domains), zadruhé je upraveno i GUI, které je daleko informativnější – viz obr.

accepted_domain_ex2010

Nastavování je oproti Exchange serveru 2003 sice krapánek víc, ale zase mám daleko flexibilnější možnosti v případě, kdy mi přichází pošta třeba z vícero domén, některou potřebuji přeposílat jedním směrem, druhou jiným. Dříve by to sice šlo taky, ale potřeboval bych k tomu vícero IP adres, virtuálních SMTP serverů. Současný způsob je mnohem elegantnější.

Zobrazit komentáře